Hidász név- és címtár

Hidász szakszolgálat

hatóság

NévLogó/ElérhetőségInfó
Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Közúti és Hajózási Főosztály, Hídügyi Osztály

Lásd Hidász név és címtár Az országos hatósághoz tartozik a 30 m szabad nyílás feletti közúti hidak engedélyezési ügyei, valamint az egyéb építményektől eltérően a kiviteli tervekre kötelező hatósági jóváhagyás is.

Nemzeti beruházó

NévLogó/ElérhetőségInfó
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Lásd Hidász név és címtár Az állami közúti és vasúti fejlesztések elsősorban a NIZ Zrt. beruházásában valósulnak meg.

Hídkezelők

NévLogó/ElérhetőségInfó
Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Lásd Hidász név és címtár Az országos közúthálózat és azon található hidak kezelője (kivéve a koncessziós autópálya szakaszokat).

M5 (A-Way Zrt.)

Lásd Hidász név és címtár M5 autópálya koncessziós szakaszának kezelője. (17+400–173+895 km)

M6 autópálya Érdi-tető – Dunaújváros

Lásd Hidász név és címtár Az M6 autópálya 58,6 km hosszú Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszát (22+150–76+200), valamint az M8 (5+750–10+300) 4,55 km hosszú szakaszát az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. kezeli.

M6 autópálya Dunaújváros – Szekszárd

Lásd Hidász név és címtár Az M6 autópálya 65,1 km hosszú, Dunaújváros és Szekszárd közötti szakaszát (76+200–141+300) az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. kezeli.

M6 – Mecsek Autópálya Üzemeltető Zrt.

Lásd Hidász név és címtár Az M6, M60 autópályák Szekszárdtól délre vezető szakaszait (M6 141+300– 192+200, valamint az M60 0+000–30+200) és az azon talál-ható 122 hidat (ebből 18 völgyhíd) PPP konstrukcióban a Mecsek Au-tópálya Koncessziós Zrt. kezeli.

Budapest Közút Zrt.

Lásd Hidász név és címtár Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal kezelésében lévő műtár-gyak, így többek között a budapesti közúti Duna-hidak üzemeltetési és fenntartási feladatait a Budapest Közút Zrt. látja el.

Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV)

Lásd Hidász név és címtár

Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV)

Lásd Hidász név és címtár

Hidász oktatás

NévLogó/ElérhetőségInfó
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME-ÉMK)

Lásd Hidász név és címtár A magyar mérnökképzés vitathatatlan zászlóshajója a Műegyetem. Az építőmérnöki Karon kilenc tanszéken folyik az oktatás. A hídépítéssel kapcsolatos tantárgyak gazdája a Hidak és Szerkezetek Tanszék.

Debreceni Egyetem (DE-MK)

Lásd Hidász név és címtár A Műszaki Karon 15 tanszék működik. Az Építőmérnöki Tanszékhez tartozik a hídépítéssel kapcsolatos tárgyak oktatása is.

Széchenyi István Egyetem (SZE-ÉÉKK)

Lásd Hidász név és címtár A három szakot felölelő karon hat tanszék működik, köztük a hidász tantárgyakat oktató Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék.

Pécsi Tudományegyetem (PTE-MIK)

Lásd Hidász név és címtár Az Intézet alegységeként működik hét tanszék, közte az Építőmérnök Tanszék, amely a hídépítéssel kapcsolatos tárgyak oktatását végzi.

Hazai egyletek

NévLogó/ElérhetőségInfó
fib – Magyar Tagozata

Lásd Hidász név és címtár A fib Magyar Tagozatának tagjai egyedülálló módon lefedik a vasbetonépítés minden területét beleértve a tervezést, kivitelezést, anyaggyártást, előregyártást, minőségellenőrzést, oktatást és kutatást. Az egyesület gondozásában megjelenő VASBETONÉPÍTÉS és a CONCRETE STRUCTURES folyóiratok ingyenesen elérhetők open access formában az egyesület honlapján.

Hidászokért Egyesület

Lásd Hidász név és címtár A 2016-ban hidászmérnökök alapították meg az egyesületet, melynek célja, hogy összefogja és támogassa a hidász szakmát, elsősorban rendezvények szervezésével és szakmai könyvek kiadásával. Az egyesület szervezi a hidász szakma legnagyobb éves konferenciáját a Hidász Napokat.

Hídépítők Egyesülete

Lásd Hidász név és címtár 2010-ben megalakult egyesületünknek két kiemelkedő célja van. Ápol-juk a múlt emlékeit és ezzel egyidőben új hagyományokat teremtünk, így népszerűsítjük és társadalmasítjuk a hídépítő szakmát.

Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)

Lásd Hidász név és címtár Az 1949-ben alapított Egyesület önkéntes társuláson alapuló tu-dományos egyesület, mely országos társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet.

MAGÉSZ – Magyar Acélszerkezeti Szövetség

Lásd Hidász név és címtár MAGÉSZ – a megalakulása óta – erősítette a tagvállalatok kapcsolatait, figyelemmel kísérte, bemutatta és értékelte az aktuális beruházásokat, a szakma tudományos fejlődését, és segítette a fiatal, tehetséges szakembereket. A szövetség évente kiosztja az Acélszerkezeti Nívódíjat, az Acélszerkezeti Innovációs Díjat és az Acélszerkezeti Diplomadíjat is.

Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség

Lásd Hidász név és címtár A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség legfőbb törekvése az általa képviselt magyarországi iparágak helyzetének javítása, és a betonból készült építmények iránti bizalom növelése.

Magyar Mérnöki Kamara – Tartószerkezeti Tagozat

Lásd Hidász név és címtár A Magyar Mérnöki Kamara köztestületként törvényben rögzített közfeladatokat is ellát: elbírálja, engedélyezi és országosan nyilvántartja a szakmai jogosultságokat a kamarai tagok és kamarai nyilvántartottak számára, közreműködik a mérnöki tevékenység szakmai és etikai színvonalának emelésében, továbbá a műszaki szabályozás, a szabványosítás és a minőségbiztosítás rendszereinek kialakításában.

MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság

Lásd Hidász név és címtár Az 1994-ben alapított MAÚT tevékenységében a közúti és vasúti infrastruktúra területén működő igazgatási intézmények, kutatóhelyek, tervező és konzultáns vállalkozások, építő és kivitelező vállalatok, üzemeltetők, és az önkormányzatok legjobb szakemberei vesznek részt. A MAÚT dolgozza ki a műszaki szabályozási anyagokat, az ágazat szakmai vezetésével összehangoltan, és terjeszti elő jóváhagyásra.

Vasúti Hidak Alapítvány
Lásd Hidász név és címtár A Vasúti Hidak Alapítványt, magánalapítványként 1996-ben alapították. Az alapítvány kezelésében lévő szakmai díjak: 1996-tól diplomatervezői díj, 2002-től Korányi Imre-díj a vasúti hidak területén alkotó mérnökök elismerésére; 2003-ban életműdíj, 2009-től szakmai nívódíj.

Gyűjtemények

NévLogó/ElérhetőségInfó
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

Közúti Szakgyűjtemény, Kiskőrös

Magyar Közút fenntartásában működő szakgyűjtemény hídskanzennel. 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 38.

Folyóiratok

NévLogó/ElérhetőségInfó
Acélszerkezetek (MAGÉSZ)

A MAGÉSZ – Magyar Acélszerkezeti Szövetség korábban elindított hírlevéből nőtt ki, kapott önálló formát a 2004-ben útjára indított szakmai folyóirat. A lapnak évente négy száma jelenik meg. A teljes terjedelmében színes kiadvány aktuális tanulmányokat közöl, köztük számos hídépítéssel kapcsolatosat. A lap állandó kezdő rovata a szövetség híreit tartalmazza.
Beton

A Magyar Cement-, Beton- és Mészipari Szövetség szakmai lapja 2020-ban a XXVIII. évfolyamba lépett. Évente újabban hat alkalommal jelenik meg. Felelős szerkesztő: Asztalos István, 1034 Budapest, Bécsi út 120. Valamennyi eddig megjelent lapszám elérhető elektronikusan az interneten.
Hídépítők (A-HÍD)

A Hídépítő csoport vállalati lapja igen nagy múltra tekinthet vissza. Az újság színes külalakban, évente négy alkalommal jelenik meg. Cikkeket, színes, hidas illusztrációkat, tallózást és életképet is tartalmaz. A lapot gazdagítja nemzetközi kitekintő, és Szabó László múzeumi, állandó rovata. Elérhető elektronikusan az interneten.
Mozaik (Colas)

A Colas csoport vállalati magazinjának 2010-ben a XIV. évfolyamának öt száma jelent meg, színes külalakban. Hídépítéshez kapcsolódó írásokon túl, további cikket, beszámolót és életképet tartalmaz a vállalat működési területéről. Elérhető elektronikusan.
Sínek Világa (MÁV)

A Magyar Államvasutak ZRt. szakmai folyóirata. A folyóirat elsődleges célja, hogy a vasúti pályával, azok tartozékaival, valamint a vasúti hidakkal kapcsolatos cikkek jelenjenek meg, fórumot biztosítva azoknak a szakembereknek, akik a témában érdekes, tartalmas információt nyújthatnak oktatói, tervezői, beruházói, üzemeltetői, vagy olvasói szemszögből. Valamennyi lapszám elektronikusan is elérhető. A lap iránti érdeklődés nemcsak belföldön, hanem világviszonylatban is kiemelkedő, és folyamatosan növekvő. A lap főszerkesztője Vörös József, szerkesztőség 1121 Budapest Evetke út 2. tel: +36 1 291 7074
Vasbetonépítés (fib-MT)

Tudományos folyóirat a vasbetonépítés témakörében, számos hidász tanulmányt közöl. Kiadja a fib Magyar Tagozata. Szerkesztőség: BME Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: 1/463-4068 Felelős szerkesztő: Dr. Balázs L. György. Elérhető valamennyi lapszám elektronikusan.

Tervezők, szakértők (ABC-rendben)

NévLogó/ElérhetőségInfó
CÉH Zrt. (Budapest)

M0 Megyeri híd tervezője. Építőipar széles skáláját lefedő tervező intézet, mintegy 125 mérnökkel. (Gács Sándor hídtervezési irodaigazgató. Kisbán Sándor hídtervezési szakági főmérnök.)
Első Lánchíd Bt. (Debrecen)

Debreceni hidász magánmérnök iroda (Hajós Bence).
Főmterv Zrt. (Budapest)

Dunaújvárosi Pentele Duna-híd tervezője. Főváros közlekedésmérnöki feladataira alapított tervező intézet. Hídiroda vezetője Németh Tamás.
HEED Acélszerkezeti Kft. (Budapest)Dr. Szatmári István egyetemi magántanár tervező és szakértő mérnökirodája.
HÍD Mérnöki Kft. (Győr)Dr. Lublóy László, a Széchenyi Egyetem nyugalmazott docensének győri hidászmérnöki irodája.
Híd-TERV Kft. (Gárdony)Kánya Kata mérnökirodája.
Jaczó Mérnöki Kft. (Kaposvár)

Dr. Jaczó Zoltán Győző kaposvári mérnökirodája.
Mácsai és Társa Kft. (Budapest)Mácsai András hídtervező irodája.
Magyarádi Kft. (Budapest)

Dr. Seidl Ágoston okl. vegyészmérnök, korróziós szakmérnök c. egyetemi docens tanácsadó irodája.
MÁV KFV Kft. (Budapest)

Vasútdiagnosztikai eszközök gyártása és méréstechnika, szakértői munkák.
MSc Kft. (Budapest)

Északi vasúti Duna-híd tervezője. Hídtervező iroda, kiemelkedő vasúti acélhíd tervezésekkel. Ügyvezető: Duma György.
Pont-Terv Zrt. (Budapest)

Esztergom, Mária Valéria Duna-híd tervezője. Hídtervező iroda, kiemelkedő Duna- és Tisza-híd tervezésekkel. Cégvezetés: Mátyássy László, Pozsonyi Iván, Zsömböly Sándor.
Preflex' 2008 Kft. (Budapest)

Vörös József nyugalmazott MÁV Hídosztály vezető mérnökirodája.
Propontis Kft. (Budapest)Dr. Dalmy Dénes nyug. egyetemi docens mérnökirodája.
Speciálterv Kft. (Budapest)

Mohácsi Duna-híd tervezője. Út-, Vasút-, Híd- és Közműtervező Iroda. Számtalan jelentős magyar híd tervezője. Cégvezető: Pál Gábor.
Static-Plan Kft. (Budapest)

Tóth László Ákos hídtervező mérnök irodája.
Union-Plan Kft. (Zalaegerszeg)Dr. Farkas János mérnökirodája.
Unique-Plan Kft. (Budapest)

Híd és mélyépítési tervező iroda (Csurilla Imre).
Unitef’83 Zrt. (Budapest)

Építőmérnöki szakterületeket átfogó mérnökiroda Hídosztállyal. Több autópálya generáltervezője. Hídiroda igazgató: Bartus Róbert.
Utiber Kft. (Budapest)

Közúti Beruházó Vállalat jogutódja, tervező és mérnöki szolgáltató cég. Műtárgytervezési osztály vezetője: Závecz Richárd.
Uvaterv Zrt. (Budapest)

Közlekedési infrastruktúra tervező cég, több mint hét évtizedes múlttal. Megszámlálhatatlan híd tervezője. Hídiroda vezetője: Bedics Antal.
Via-Pontis Kft. (Budakeszi)

Kolozsi Gyula hídszakértő mérnökirodája, több nagy folyami híd bonyolítója.

hidak.hu

Közcélú hidász adatpark

2021 Hidak.hu  ©  |  Impresszum