A Hídkincstár sorozat 2021 májusában megjelenő második száma:

Hídkincstár 2. – Páll Gábor: A budapesti Duna-hidak története. Jelige: „Danubius” Budapest, 1956

A 215 oldalas tanulmány Páll Gábor hídtörténeti alapműve, amelyet most adunk közre először teljes terjedelemben 16 pauszrajzzal, 41 fénykép melléklettel és függelékkel. (kb. 135 MByte)

Páll Gábor (Gabriel Pall) 1932. október 6-án született Budapesten. 1956. április 24-én okleveles mérnöki végzettséget szerzett a Műegyetemen. A Magyar Tudományos Akadémia jeligés technikatörténeti pályázatára készítette jelen tanulmányát, tovább bővítve a Lánchíd történetét feldolgozó első munkáját (Hídkincstár 1.).

Az Akadémia pályázatára 1956 őszén nyújtotta be Danubius jelige alatt A budapesti Duna-hidak története című monográfiáját, amelynek törzsszövege korábban a Lánchíd füzetek sorozat 6. köteteként megjelent. Akkor az ábrák és rajzok nélkül jelent meg a tanulmány, mivel a fényképek rendkívül rossz minőségűek voltak, a rajzok pedig teljesen hiányoztak.

A most közreadott eredeti pályázati példány a jelentős forrásértéke mellett egyúttal tisztelgés is a budapesti Duna-hídjaink történeti feldolgozásának elévülhetetlen mérföldköve előtt.

A teljes anyagban 41 fénykép és 16 tusrajz található. Páll Gábor munkájában igényesen megrajzolta a Duna-hidak oldalnézeti rajzait. A hidak méretaránya egységesen 1:2500 léptékű – későbbi hasonló munkákban ezeknél lényegesen stilizáltabb rajzocskák találhatóak.

A pályázathoz a szerző függeléket is készített az egyes hidak főbb adataival, egész tömör, pár mondatnyi történetével és építésük fajlagos költségével. Ez a négy oldalnyi függelék a korábban elérhető másolatokból hiányzott, így a Lánchíd füzetek sorozatban kiadott változatban sem olvasható.

Jelen eredeti példányt korábban megőrzésre és felhasználásra a szerzőtől kaptam meg, s most pályamunkáját teljes terjedelemben, így az ábrákkal és tusrajzokkal együtt közkinccsé tesszük. Az eredeti dolgozatot pedig eljuttatom majd a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeumba, méltó megőrzésre az utókornak.

A szerző életrajza elérhető a Lánchíd füzetek 6. kötetben, valamint Balázs György, Borosnyói Adorján, Tóth Ernő: Műegyetemen végzett építőmérnökök és munkásságuk 1952-1956 című kötetben (p. 563).

Hajós Bence

Impresszum: Kiadó: Első Lánchíd Bt. 4235 Biri, Fő út 103. Felelős szerkesztő: Hajós Bence